More episodes

View all
 • Series 1: Episode 13

  Fizzi Season 1 Episode 13

  27:25 Entertainment, Lifestyle
 • Series 1: Episode 12

  Fizzi Season 1 Episode 12

  25:45 Entertainment, Lifestyle
 • Series 1: Episode 11

  Fizzi Season 1 Episode 11

  25:53 Entertainment, Lifestyle
 • Series 1: Episode 10

  Fizzi Season 1 Episode 10

  26:16 Entertainment, Lifestyle
 • Series 1: Episode 9

  Fizzi Season 1 Episode 9

  25:58 Entertainment, Lifestyle
 • Series 1: Episode 8

  Fizzi Season 1 Episode 8

  25:03 Entertainment, Lifestyle
 • Series 1: Episode 7

  Fizzi Season 1 Episode 7

  24:23 Entertainment, Lifestyle
 • Series 1: Episode 6

  Fizzi Season 1 Episode 6

  2:21 Entertainment, Lifestyle